หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


'เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม'

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายจงรักษ์ เกษมสุขอำไพ

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เบอร์ติดต่อ 0878280918

รายละเอียด

ที่อยู่182 หมู่ที่ 8 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250

โทรศัพท์0878280918

อีเมลghyu687@gmail.com