หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


'เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม'

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลสิบเอกโกมิน กำประโคน

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เบอร์ติดต่อ 0843426472

รายละเอียด

ที่อยู่66 หมู่ที่ 11 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250

โทรศัพท์0843426472

อีเมลkkhumprakhon@gmail.com