หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


'เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม'

เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

  • ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
  • เลขที่ 98 หมู่ที่ 6 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31250
  • โทร . 044666638
  • แฟกซ์ . 044666639
  • อีเมลล์ : sadowloc@gmail.com