หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


'เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม'

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

  • thumbnail

    นางฐิติรัตน์ พันยา

    นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.) เบอร์ติดต่อ 0898481989