หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


'เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม'

Personnel

กองช่าง

  • thumbnail

    นายปรีชา พันยา

    ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์ติดต่อ 0902938875

  • thumbnail

    นายวรรณะ โสมศรีแก้ว

    นายช่างโยธา เบอร์ติดต่อ 0981961655