หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


'เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม'

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นายปรีชา พันยา

  ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์ติดต่อ 0902938875

 • thumbnail

  นายวรรณะ โสมศรีแก้ว

  นายช่างโยธา เบอร์ติดต่อ 0981961655

 • thumbnail

  นายณภัทร ตาไล

  นายช่างเขียนแบบ เบอร์ติดต่อ 0971315616