หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


'เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม'

Personnel

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสุขสันต์ เรืองไพศาล

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เบอร์ติดต่อ 0848306056

 • thumbnail

  นางสาวนุชจรี จงจอหอ

  นักวิชาการศึกษา เบอร์ติดต่อ 0849582110

 • thumbnail

  นางสาววารินทร์ สนิทประโคน

  ครู เบอร์ติดต่อ 0892807717

 • thumbnail

  นางสาวจารุณีย์ กุยรัมย์

  ครู เบอร์ติดต่อ 0801571974